Časté otázky

Co ještě můžeme udělat na podporu manželství?

Napište osobně poslancům: Například, že jste podepsali petici, že manželství je pro vás jako svazek jednoho muže a jedné ženy naprosto důležité a nenahraditelné. Že v něm žijete již tolik let, vychováváte/vychovali jste děti… že nechcete, aby poslanci jedním zvednutím ruky zničili tuto staletími ověřenou instituci, která se sice v dnešním světě jako mnoho jiných věcí často rozpadá, ale právě proto si zaslouží podporu, péči a konstruktivní práci. Tento trend je třeba změnit.  A neudělat krok, který přispěje k jeho úplnému rozvolnění a destrukci. Když poslanci otevřou manželství takzvaně všem, ztratí jakýkoli rozumný argument, proč zůstat jen u dvou osob. Například. Jak k tomu třeba přijde bývalý hejtman a současný kandidát na senátora David Rath? A jeho dvě ženy? Z nichž pouze jedna je oficiální manželkou, přestože se bývalý hejtman nikdy netajil tím, že žije s oběma a s oběma má i děti. Proč by jedna z jeho jinak veřejně přiznaných žen měla být pouze milenka? Nedává žádnou logiku, pokud poslanci přistoupí na manželství pro všechny, proč by ta druhá žena měla být před zákonem osobou druhé kategorie a ne rovněž oficiální manželkou. Ptejte se jich třeba i na to a chtějte znát jejich rozumné odpovědi.

Jak a kterým poslancům máme psát?

Pište stručně a osobně, výše uvedené berte jen jako vodítko k vašim argumentům. Aktivisté proti manželské rodině muže a ženy zaplavili poslance množstvím dopisů, emailů a pohlednic a vytváří tak dojem, že všichni chtějí a podporují jejich věc. Je tedy důležité, abyste svého práva vyjádřit svůj názor využili a začali posílat dopisy (emaily i klasicky papírové), jak poslancům, tak i premiérovi této země.

Vybírejte si a pište poslancům hlavně ze svého volebního obvodu, všechny kontakty a jména najdete na stránkách poslanecké sněmovny zde www.psp.cz v rubrice poslanci a orgány (poslanci mají mail ve tvaru příjmeni+první písmeno ze svého jména@psp.cz tedy hypotetický poslanec Jan Nový by měl mail novyj@psp.cz), úřad vlády má kontakty zde https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/ .

Doporučujeme psát hlavně poslancům, o kterých víte, že váhají nebo již jsou přesvědčeni, že tak zvané manželství pro všechny nikomu neuškodí a prý naopak společnosti pomůže. Pište jim jako jejich voliči, zvláště volili-li jste stranu ANO, která se nijak v tomto směru neprofilovala, že toto vnímáte jako zradu, protože přiklonit se tak výrazně na tuto stranu ideologického spektra jste od nich nečekali.

Pomoci vám také může komentář na Echo 24, https://echo24.cz/a/ShfcC/neuhasitelna-touha-nicit-lidi , který ukazuje kam až někteří aktivisté jsou schopni zajít, když jim není vyhověno.

Budeme rádi, když se s námi o své dopisy podělíte a dáte nám vědět, že jste je odeslali.

Vláda nepodporuje poslanecký návrh, aby se kvůli manželství změnila ústava, má vaše petice ještě smysl?

Samozřejmě, že má smysl. Vláda a poslanci byli doposud pod velkým tlakem LGBT+ aktivistů, kteří jim dokonce sepsali svůj návrh zákona na tzv. manželství pro všechny a vytvořili tak iluzi, že celá česká společnost je připravená na tyto zásadní hodnotové změny. Tito aktivisté také jako nátlakový prostředek použili petici, kde prý shromáždili 70 tisíc podpisů. Bohužel neexistuje jiný nástroj než petice, který by mohl dát politikům najevo, že i v České republice je velké množství lidí, jimž na manželství muže a ženy záleží a kteří ho chtějí nejen zachovat, ale i povýšit jeho ochranu do ústavního pořádku, jako to již mají některé další země Maďarsko, Polsko, Slovensko a další.  Tím samozřejmě také nesouhlasí s tím, aby se manželství takzvaně otevřelo všem. Česká republika je také v současnosti jediným státem Visegrádské skupiny, jehož ústavní pořádek ochranu manželství jakožto svazku muže a ženy dosud nereflektuje. Naši politici se rádi chlubí spoluprací v rámci zemí V 4, takže i přijetí tohoto ústavního dodatku by naši zemi více integrovalo v rámci mnoha různých spoluprací v tomto evropském společenství států. I toto je třeba, aby naši politici vzali v úvahu a nenechali se manipulovat menšinou na úkor většiny. Naše petice jim v tom může poskytnout vhodnou oporu, kterou zatím neměli.

Jaký je význam manželství pro společnost?

Manželství ve své historii vždy znamenalo svazek muže a ženy. Původ slova manželství v sobě obsahuje obě slova: muž a žena. Termín manželství vznikl spojením slov muž a žena; předchůdcem manželství je malženka označující ženu muže.

Zdroj: https://danielakovarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661133

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí manželů a vzájemná podpora a pomoc. Děti jsou plodem lásky muže a ženy, děti mají právo znát své rodiče – otce a matku. Funkční manželská rodina muže a ženy je nejlepší forma výchovy dětí. Podle současné právní úpravy tato manželská rodina představuje základní model rodiny.

Manželství se nerovná děti, a tak by na jejich ne/přítomnost neměla být vázána další manželská práva. Je to pravda?

Manželství sice opravdu automaticky neznamená děti, ale každý heterosexuální pár má potenci dítě zplodit. Tato možnost, která je zároveň reálnou žitou praxí většiny manželských párů, zakládá důvod ke speciální ochraně manželství. Nakonec každá diagnostikovaná neplodnost se může uzdravit a mnoho párů by takto mohlo vyprávět. Manželé, kteří se vědomě rozhodli nemít děti, často své rozhodnutí v průběhu života mění. Bezdětná manželství jsou podle statistik nejméně stabilní, jejich rozvodovost je kolem 40% a ve stáří takové páry často svého vědomého rozhodnutí litují.

Zastánci tzv. manželství pro všechny a adopcí dětí homosexuály argumentují tím, že dětem je lépe v homosexuálním svazku než v dětském domově. Co vy na to?

Nejspíš může nastat situace, kdy je dítěti lépe v takovém svazku než v dětském domově, ale to je spíš jen výjimka, která nepotřebuje žádnou zákonnou úpravu než nějaké pravidlo. Děti v dětských domovech většinou nejsou právně volné pro adopci ani třeba jinak vhodné. Zastánci tzv. manželství pro všechny argumentují pocitově, aby jejich argumenty byly líbivé, ale faktická stránka věci je často úplně jiná. Homosvazky problematiku dětských domovů neřeší. Do homosvazků se děti dostávají úplně jiným způsobem a většina těchto způsobů je eticky problematická. Hlavně tzv. surogátní mateřství, kde hledají nějakou ženu, která jim porodí dítě (často jsou to chudé ženy z třetího světa, které k tomu dožene jejich situace a nutnost živit další děti). Tuhle odsouzeníhodnou praxi používají  i neplodné heteropáry, ale pro homopáry je to v podstatě hlavní způsob získávání dětí. Prakticky jde tedy o obchod s dětmi, což považujeme za hlavní problém, od kterého se ale argumentací dětskými domovy odklání pozornost.

Jak oslabuje tzv. manželství pro všechny rodinu a tím i celou společnost, co máte proti tvrzení „nikomu to neublíží, mnohým to pomůže“?

Rodina, kterou tvoří otec, matka a jejich děti byla, je a navzdory všem ideologiím, vždycky bude naprosto základní jednotkou celé společnosti. Nejenom rodiče mají práva, ale i děti mají základní lidské právo znát své biologické rodiče. Biologické kořeny i výchova jsou nedílnou součástí formace nového jedince, jedno bez druhého ohrožuje jeho zdravý vývoj. Manželství pro všechny otvírá dveře popírání toho, že rodiče jsou otec a matka – pokud se stanou manžely dvě osoby stejného pohlaví a zároveň se chopí rodičovské role dítěte, u kterého popřou rodičovský princip opačného pohlaví, máme tady novou ideologii, která podobně jako marxismus leninismus popírala veškeré principy zdravého rozumu. (Poručíme větru dešti…)